Wijkgericht SAMENwerken

U als inwoner van de gemeente wilt graag meedenken over uw leefomgeving en heeft daarover vast goede ideeën. Wij willen u de mogelijkheid geven uw ideeën, suggesties en wensen kenbaar en hoorbaar te maken. Daarvoor is wijkgericht SAMENwerken. Met wijkgericht SAMENwerken willen we gezamenlijk de leefbaarheid in de wijken op peil houden of verbeteren en de betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten.

Wijkbudget aanvragen (PDF)

Team wijkgericht SAMENwerken

Medewerkers van het team wijkgericht SAMENwerken zijn het aanspreekpunt voor de inwoners van de gemeente. Diana Kroot en Veerle Heck zijn de schakels tussen de inwoners, de gemeente en de verschillende samenwerkingspartners. Ze horen de vragen en suggesties van bewoners over leefbaarheid, betrokkenheid bij de leefomgeving en veiligheid aan en zet deze (indien nodig) uit binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse partners.

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met het team via d.kroot@geertruidenberg.nl en/of v.heck@geertruidenberg.nl of 14 0162. Ook is het wijkgericht SAMENwerken te vinden op Facebook.  

Ook kunnen de medewerkers van het team wijkgericht SAMENwerken u in contact brengen met de wijkraden die actief zijn in de gemeente.

Dit zijn:

  • Wijkraad Raamsdonksveer Zuid
  • Wijkraad Raamsdonksveer Noord

Het kan zijn dat u samen met uw buurtbewoners een idee of wens heeft over hoe de leefbaarheid in uw wijk kan worden verhoogd. Dit verstaan wij onder een burgerinitiatief. Elke inwoner kan namens hun wijk, buurt, straat of vereniging een aanvraag indienen voor het wijkbudget. Een aanvraag kan voor drie momenten in het jaar worden ingeleverd, namelijk vóór 1 maart, 1 juni en 1 september. Voor het toekennen van wijkbudgetten hanteren we spelregels

Onderdeel van uw leefomgeving is ook het (groen)onderhoud in uw wijk. Het wijkteam verzorgt het (groen)onderhoud in uw wijk. Uw wijkteam wil graag met u samenwerken aan een (groen)onderhoud wat bij uw wijk past. In de gemeente zijn vier wijkteams werkzaam, elk wijkteam heeft een contactpersoon:

  • Wijkteam Geertruidenberg: Jeffrey Besems                  
  • Wijkteam Raamsdonksveer Noord: Jeffrey Besems 
  • Wijkteam Raamsdonksveer Zuid: Maikel Mantel
  • Raamsdonk en industrieterrein Dombosch: Hans van Laarhoven

Contact opnemen

Contact opnemen met de contactpersoon voor uw wijk kan op 2 manieren:

  • Bel naar 14 0162 (We verbinden u door naar de juiste contactpersoon).
  • Stuur een e-mail naar info@geertruidenberg.nl t.a.v. wijkonderhoud.