Vergunning voor evenementen en activiteiten

Op deze pagina vindt u alles over evenementen en activiteiten. U leest hoe u een vergunning moet regelen of toestemming kunt vragen voor het organiseren van een incidenteel of terugkerend evenement, een loterij of het ophangen van een bord of spandoek.

Een evenement is openbaar toegankelijk voor publiek. Bijvoorbeeld een muziekfestival, een carnavalsoptocht, een wielertocht of een straatfeest. Voor het organiseren van een evenement is vaak een evenementenvergunning nodig.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

U hoeft geen evenementenvergunning aan te vragen als uw evenement kleinschalig is en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Een melding is dan voldoende. Dit zijn de voorwaarden:

 • Er zijn niet meer dan 100 personen aanwezig.
 • Het evenement vindt op maandag tot en met zaterdag plaats tussen 10.00 en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 24.00 uur.
 • Er staat geen muziek aan voor 7.00 uur of na 24.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op een straat, (brom)fietspad of parkeerplaats. Het belemmert het verkeer en de hulpdiensten niet.
 • Er worden alleen kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object.
 • Er is een organisator.
 • De organisator meldt het evenement 8 weken voor de geplande datum.

Aanvragen

Wanneer uw evenement niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen. Vul het 'Aanvraagformulier evenementenvergunning' of het 'Meldingsformulier evenementen' in en stuur het naar ons toe. Wilt u het graag vooraf bespreken wanneer u een aanvraag indient? Maak dan een afspraak.

Maak een afspraak

Hoe lang duurt het?

Vergunningaanvragen voor evenementen met (boven)regionale betekenis moeten tenminste 26 weken tevoren worden aangevraagd. Voor vergunningaanvragen voor overwegend lokale evenementen of evenementen waarvoor een verkeersbesluit nodig is, geldt een indieningstermijn van tenminste 12 weken. Een melding moet 8 weken voorafgaand aan het evenement worden gedaan. De doorlooptijd voor een evenementenvergunning is gemiddeld 8 weken.

Meer informatie

Als u een evenement gaat organiseren, moet u over verschillende zaken goed nadenken. Want hoe pakt u dat aan? Wat moet u regelen? Heeft u een vergunning nodig? De Evenementenhelpdesk is een gratis service, bedoeld om het organiseren eenvoudiger te maken en de veiligheid van het evenement te bevorderen.

Acht keer per kalenderjaar mag u voor uw bedrijf of vereniging een festiviteit organiseren waarbij u meer geluid verwacht. Bijvoorbeeld een muziekoptreden bij een café, een personeelsfeest of een feestavond na afloop van een toernooi bij uw sportvereniging. 

Aanvragen 

U moet een festiviteit uiterlijk twee weken voor aanvang bij ons melden. U kunt dit melden via het digitale formulier.

Online doorgeven

Wilt u het formulier liever per post of e-mail naar ons toesturen? Download dan het formulier (pdf).

Bij een loterij worden loten verkocht en maken deelnemers kans op prijzen. U mag alleen een loterij organiseren als u hiervoor een vergunning heeft. Deze moet u aanvragen.

Alleen stichtingen, verenigingen en instellingen kunnen een loterijvergunning aanvragen. De opbrengst moet bestemd zijn voor een algemeen goed doel, zoals het renoveren van een clubgebouw of bijvoorbeeld het aanschaffen van muziekinstrumenten voor een vereniging. Prijzen en premies mogen in totaal maximaal € 4.500,00,- bedragen. Is het meer? dan moet de vergunning worden aangevraagd bij de Kansspelautoriteit.

Aanvragen

Vraag uw vergunning acht weken van tevoren schriftelijk aan. Vermeld hierbij de plaats, periode en het doel van de opbrengst. Geef daarnaast ook aan hoeveel loten u wilt verkopen, het prijzengeld en de geldwaarde van de hoogste prijs. Ook als de prijzen worden gesponsord.

Binnen acht weken nemen we een beslissing op uw aanvraag. We kunnen deze termijn een keer verlengen. 

Opbrengst

Van de opbrengst van de loten moet minstens 50% worden afgedragen aan het goede doel, ook als de opbrengst lager is dan verwacht en de kosten voor het houden van de loterij hoger zijn dan 50% van de opbrengst.

Bij bepaalde evenementen of activiteiten moeten tijdelijk spandoeken of borden worden geplaatst. Voor extra aandacht of om een veiliger situatie te creëren.

Online aanvragen

Voorwaarden

Niet op elke plaats binnen de gemeente Geertruidenberg mag u een bord of spandoek plaatsen. Wilt u zelf een bord of spandoek plaatsen? Vraag dit dan aan via het digitale formulier. U ziet dan ook waar de locaties zijn. 

De borden en spandoeken moeten van goede kwaliteit zijn en mogen geen gevaar of hinder opleveren voor anderen. De borden mogen een afmeting van maximaal 118,9 cm x 84,1 cm (A0-formaat) hebben en de spandoeken een afmeting van 600 cm x 80 cm.

Als u een evenementenvergunning aanvraagt, dan hoeft u niet apart nog een vergunning aan te vragen om spandoeken op te hangen of borden te plaatsen. U kunt dit namelijk aangeven in de aanvraag voor de evenementenvergunning.

Agenda

Per locatie mogen maximaal twee borden en twee spandoeken worden opgehangen of geplaatst. In de bezettingsagenda hieronder kunt u zien of er nog mogelijkheden zijn om uw bord of spandoek te plaatsen.

We hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten. Schade of een ongeval, die niet (volledig) gedekt is bij uw eigen verzekering of die van de organisatie waarvoor u werkzaamheden verricht, kunt u bij ons melden.

Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering bestaat uit de volgende verzekeringen:

 • Een aansprakelijkheidsverzekering. 
  Deze verzekering dekt het risico van aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken.
 • Een rechtsbijstandsverzekering.
  Deze verzekering behartigt de juridische belangen van de vrijwilliger die in een geschil betrokken is geraakt.
 • Een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.
  De persoonlijke eigendommenverzekering dekt schade aan eigendommen van vrijwilligers.  
  De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval dat de vrijwilliger is overkomen tijdens activiteiten van de vrijwilligersorganisatie.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.
  Deze verzekering dekt aansprakelijk voor door derden geleden schade als gevolg van handelen of nalaten in de hoedanigheid van de vrijwillige bestuurder, commissaris of toezichthouder.
 • Een verkeersaansprakelijkheidsverzekering.
  De ongevallen inzittendenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering na een ongeval dat de vrijwilliger is overkomen tijdens activiteiten van de vrijwilligersorganisatie.
 • Aansprakelijkheid voor Rechtspersonen. 
  Als verzekerde wordt beschouwd de Rechtspersoon binnen de gemeente Geertruidenberg waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.

Wie zijn verzekerd?

Vrijwilligers die voor een organisatie in de gemeente onbetaalde werkzaamheden verrichten met een maatschappelijk belang vallen onder de dekking van de vrijwilligersverzekering.

Bezoekers en deelnemers aan de activiteiten van vrijwilligersorganisaties vallen hier niet onder. U hoeft zich als vrijwilliger niet aan te melden bij de gemeente. De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn of haar leeftijd.

Wat te doen bij schade?

In geval van schade of een ongeval moet u het schadeformulier invullen.

Voeg als u ze heeft bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld foto's en de aansprakelijkstelling bij.
Bij schade wegens diefstal moet de vrijwilliger of organisatie altijd aangifte doen bij de politie.

U verzendt de stukken per post naar:

Gemeente Geertruidenberg
T.a.v. mevrouw J. Lensvelt
Postbus 10.001
4940 GA  Raamsdonksveer

of per e-mail aan: info@geertruidenberg.nl en j.lensvelt@geertruidenberg.nl