Geboorte-aangifte

Als uw kind is geboren in de gemeente Geertruidenberg, kunt u als moeder of vader de geboorte van uw kind online doorgeven. Minimaal 1 van de ouders moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook heeft u een verklaring van de arts of verloskundige nodig voor de digitale aangifte. Geef de geboorte van uw kind binnen 3 werkdagen door. 

Online doorgeven    Aanvraag geboorte-akte

U kunt uw kind alleen digitaal aangeven als: 

  • Uw kind is geboren in de gemeente Geertruidenberg.
  • Minimaal één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.
  • U een verklaring van arts of verloskundige heeft die bij de geboorte aanwezig was. 

U kunt uw kind niet erkennen tijdens het doen van de digitale aangifte. Wilt u het kind toch bij de geboorteaangifte erkennen? Maakt dan een afspraak via telefoonnummer 14 0162.

Wie kan aangifte doen?

  • de moeder
  • de vader
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was (alleen als de moeder of vader geen aangifte kan doen)
  • iemand van de instelling waar het kind geboren is (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)
Let op:

Doet u niet op tijd aangifte van de geboorte dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Het aangeven van de geboorte van een kind kost geen geld. De gemeente maakt vervolgens een geboorteakte. Hierin staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. Een afschrift (uittreksel) van de geboorteakte kost € 13,80. 

Aanvraag geboorte-akte