Samenstelling College van B&W

Marian Witte

burgemeester Geertruidenberg Marian Witte
Functie
Burgemeester
Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, organisatie en bedrijfsvoering en bestuurlijke samenwerking

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
 • Lid Veiligheidscollege Politie eenheid Zeeland-West-Brabant
 • Lid Districtelijke Stuurploeg Ondermijning Baronie
 • Lid algemeen bestuur Regio West-Brabant

Nevenfunctie, bezoldigd:

 • Raad van Toezicht Stichting Zet

John van Vugt

Wethouder John van Vugt
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

Economische zaken, mobiliteit en verkeer, cultuur, recreatie en toerisme, monumenten, inkoop- en aanbesteding, sport, havens en markten

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid Commissie van Advies & Mobiliteit
 • Lid algemeen bestuur Stichting Inkoopbureau 
 • Lid kopgroep en stuurgroep VTE RWB

Nevenfuncties, onbezoldigd: 

 • Eigenaar Join Management Advies BV


 

Mike Hofkens

Wethouder Mike Hofkens
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

Dienstverlening, economische zaken, Omgevingswet, arbeidsmarktbeleid, toezicht en handhaving, jeugd, onderwijs en accommodatiebeleid 

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid AB  MidZuid
 • Lid AB OMWB 
 • Lid Regionaal bureau Leerplicht West-Brabant

Nevenfunctie in ruste, bezoldigd: 

 • Hofkens Juridisch Advies

Kevin van Oort

Wethouder Kevin van Oort
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

Openbare ruimte, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en grondzaken, Amergebied

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid Commissie van Advies Ruimte RWB
 • Lid RRO Provincie Noord-Brabant
 • Lid Kopgroep en Stuurgroep RES2030 West-Brabant
 • Lid Stuurgroep SWWB
 • Lid Algemeen Bestuur GR Nazorg Stortplaatsen

Nevenfuncties, onbezoldigd: 

 • Parochie St. Elisabeth Raamsdonksveer en Geertruidenberg

Adriaan de Jongh

Wethouder Adriaan de Jongh
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

Sociale zaken, Wmo, financiën, volksgezondheid en verbonden partijen

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid dagelijks bestuur MidZuid.
 • Lid algemeen bestuur RAV.
 • Lid algemeen bestuur GGD West-Brabant.
 • Lid stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda.

Afvaardigingen, ambtshalve:

 • Vergadering aandeelhouders BNG
 • Vergadering aandeelhouders Brabant Water

Overleggen, ambtshalve: 

 • Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer regio West-Brabant
 • Commissie ZVO regio West-Brabant
 • Portefeuillehoudersoverleg WMO regio Dongemond
 • Portefeuillehoudersoverleg Participatie regio Dongemond
 • Bestuurlijk overleg Begeleid Wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Breda

Richard Nagtzaam

Gemeentesecretaris Richard Nagtzaam
Functie
Gemeentesecretaris
Nevenactiviteiten

Nevenfunctie, bezoldigd

 • Raad van Toezicht Zorgbelang Brabant Zeeland