Wingerdstraat, Klimopstraat en omgeving

Het gebied van de Wingerdstraat, de Klimopstraat en omgeving is toe aan een grote opknapbeurt. We vervangen de riolering, bestrating en het groen. Hierdoor is het mogelijk om een deel van de straten opnieuw in te richten.

Het plangebied bestaat uit de volgende straten:Plangebied

  • Wingerdstraat tussen Rijtselaan en Laurierstraat
  • Klimopstraat tussen Vijfhoevenlaan en Groenstraat
  • De Laurierstraat tussen Vijfhoevenlaan en Groenstraat
  • De Vijfhoevenlaan tussen de Parklaan en Klimopstraat

Planning

Het is de bedoeling om in 2020 de werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt het riool in de straten vervangen. De bestrating wordt opnieuw aangebracht en er worden parkeervakken gerealiseerd.

We proberen meer groenvakken aan te leggen en de bestaande groenvoorzieningen worden verbeterd. 

Bewonersinformatie

Voor het realiseren van het project is contact met bewoners en belanghebbende noodzakelijk. Daarom organiseren we verschillende informatieavonden en versturen we bewonersbrieven. 

Laatste ontwerp

Tijdens de informatiebijeenkomsten hebben we de verschillende ontwerpen gepresenteerd.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ger Franssen via info@geertruidenberg.nl of via telefoonnummer 14 0162.