Veranderingen taakverdeling college

Gepubliceerd op di, 11-02-2020 - 10:29

De burgemeester en de wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taken. Zij besloten om hier veranderingen in door te voeren. Dit omdat het college het logischer vindt om bepaalde onderwerpen samen te voegen of juist op te splitsen. Daarnaast komt er een aantal nieuwe onderwerpen bij. Ook neemt een aantal onderwerpen, met name jeugdzorg, meer tijd in beslag dan vooraf voorzien.

De wijzigingen:

Onderdeel portefeuille

Was

Wordt

Kopgroep Vrijetijdseconomie RWB

Is nieuw

Wethouder Van Vugt

Kopgroep OV-transitie RWB

Is nieuw

Wethouder Van Vugt

RES, warmtevisie en klimaatadaptatie

Is nieuw

Wethouder Van Oort

Bestuurder GR BVO CJG

Is nieuw

Wethouder Hofkens

DIV / ICT

Wethouder Hofkens

Burgemeester Witte

Omgevingswet

Wethouder Hofkens

Wethouder Van Oort

Programma Dongeoevers

Wethouder Van Vugt

Wethouder Van Oort

Lobby Hooipolder

Wethouder Van Vugt

Burgemeester Witte

Erfgoed: RO deel

Wethouder Van Vugt

Wethouder Van Oort

De verdeling ziet er nu als volgt uit: 

Burgemeester Marian WitteCollege

 • openbare orde en veiligheid
 • organisatie en bedrijfsvoering (inclusief ICT en DIV)
 • bestuurlijke samenwerking
 • lobby (ook lobby knooppunt Hooipolder)

Wethouder John van Vugt

 • economische zaken (detailhandel en horeca)
 • mobiliteit en verkeer
 • cultuur
 • recreatie en toerisme
 • monumenten
 • inkoop- en aanbesteding
 • sport
 • havens
 • markten

Wethouder Mike Hofkens

 • jeugd(hulp)
 • onderwijs
 • gemeentelijk vastgoed
 • economische zaken (bedrijventerreinen)
 • arbeidsmarktbeleid
 • handhaving
 • dienstverlening

Wethouder Kevin van Oort

 • Openbare ruimte, groen en natuur
 • duurzaamheid
 • ruimtelijke ontwikkeling en wonen
 • Amergebied
 • Omgevingswet
 • programma Dongeoevers

Wethouder Adriaan de Jongh

 • sociale zaken
 • Wmo, financiën
 • volksgezondheid
 • verbonden partijen