Theresiakwartier

Deze kaart weergeeft de locatie van het TheresiakwartierSamen met Prisma gaan we de locatie aan de Theresiastraat herontwikkelen. Door de herontwikkeling wordt Prisma als organisatie meer zichtbaar. Aan beide zijden komen woningen. Zo wordt Prisma meer onderdeel van de samenleving rondom. Als naam is gekozen voor Theresiakwartier. Theresia verwijst naar het verleden en kwartier verwijst naar de eigen plek in het dorp.

3 zones

Het herontwikkelingsplan omvat 3 zones:

Zone 1: Prisma

De locatie, achter de kerk, waar Prisma komt aangevuld met (semi)publieke voorzieningen. De plannen richten zich op een functionele aansluiting bij het bestaande aanbod in het centrum.

Zone 2: woningbouw in hofstructuur

Dit deelgebied aan de kant van de Koningsstraat en Grote Kerkstraat wordt aan 3 zijden omsloten door bebouwing. Om die reden wordt de keuze gemaakt voor een woonvorm met een hofstructuur.

Zone 3: woningbouw die aansluit bij Brejaartstraat

Belangrijk hier is dat de nieuwbouw aansluit op de bestaande woningbouw van de Brejaartstraat en omgeving. Dit direct achter de beeldbepalende bomen. De samenhang met zone 1 (Prisma) wordt zowel functioneel als ruimtelijk nagestreefd.

De 3 zones van het herontwikkelplan

Kaders

Er is een aantal kaders en richtlijnen opgesteld waaraan het plan moet voldoen.

Openbare ruimte

Doel is de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. In de vorm van een groene en vrij toegankelijke plek waar het aangenaam verblijven is. Door middel van deze openbare ruimte worden de gebouwen met elkaar en met de omgeving verbonden.

Eén samenhangend plan

Het plangebied met drie zones vormt een samenhangend geheel. De bebouwing in de zones 2 en 3 (de woningen) sluiten aan bij de kleinere dorpse schaal die kenmerkend is voor de omliggende bebouwing. De gebouwen in zone 1 (Prisma) komen te staan in een groene (openbare) ruimte.

Architectuur

Er is gezocht naar een eigentijdse interpretatie van de traditionele metselwerkarchitectuur die je ziet in het historisch centrum van Raamsdonksveer. Daarbij is steeds gekeken naar de samenhang tussen de verschillende plandelen en de omgeving. Qua kleurgebruik wordt gekozen voor natuurlijke tinten geënt op metselwerk. In het binnengebied wordt daarnaast gekeken naar het gebruik van andere materialen, zoals hout. Ook kan onderzoek worden gedaan naar het gebruik van groen in de vorm van bijvoorbeeld begroeide gevels of daktuinen.

Duurzaamheid

Het veranderende klimaat is een belangrijk onderwerp bij stedelijke ontwikkelingen. Meer groen zorgt voor minder hittestress en waterbergend vermogen. Waterlast moet worden voorkomen door te zorgen voor voldoende waterberging. De nieuwbouw is minimaal energieneutraal. Technische installaties die daarvoor nodig zijn kunnen impact hebben op het ontwerp. Door daar tijdig op in te spelen kunnen deze installaties op fraaie wijze worden geïntegreerd.

Meer informatie

Op deze pagina staat een samenvatting van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan. U kunt het volledige plan inzien op Overheid.nl (onder de kop 'Externe bijlagen'). Op dinsdag 17 november organiseerden we een webinar waarin we het plan toelichtten. U kunt het webinar terugkijken. 

Bekijk het webinar

Vragen?

Neem contact op met Erik Dekkers, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, via e.dekkers@geertruidenberg.nl of 0162 579 593.