Rechten van betrokkenen

Als u bij ons een product of dienst regelt registreren wij gegevens van u. Bijvoorbeeld als u een rijbewijs aanvraagt of een verhuizing doorgeeft. Gegevens die wij dan registreren zijn:

 • uw voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adres

We verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. We verwerken uw gegevens ook volgens de AVG.

U bent betrokkene

Als we persoonsgegevens van u verzamelen bent u ‘betrokkene’. Volgens de AVG hebben betrokkenen verschillende rechten. U heeft als betrokkene het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op het verwijderen van uw gegevens, beperking van werking en dataportabiliteit. Ook kunt u bezwaar maken tegen een verwerking. Om gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen

Stap 1 Controleren van uw identiteit

Om er zeker van te zijn dat u degene bent die om inzage/correctie van uw eigen persoonsgegevens vraagt, moeten wij eerst uw identiteit controleren. Als u online een verzoek indient kunt u inloggen met DigiD. U identificeert zich dan via DigiD. Als u een verzoek via de post indient moet u naar het gemeentehuis komen zodat u zicht kunt identificeren.

Maak een afspraak

Stap 2 Het verzoek

Als uw identiteit gecontroleerd is kunt u een verzoek indienen. U kunt uw verzoek op 2 manieren indienen: online of per post.

Verzoek online indienen

Geef bij het indienen van een verzoek altijd aan om welke gegevens het gaat en waarom u het verzoek indient.

Online verzoek indienen

Verzoek per post indienen

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

Let op: bij een inzageverzoek via de post moet u gebruikmaken van het inzageformulier. Neem hiervoor contact op met juridisch beleidsmedewerker Warda Mouhib-El Allouchi via w.mouhib@geertruidenberg.nl.

U hoort binnen 4 weken van ons

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben vastgesteld, laten we u binnen 4 weken onze beslissing weten. We kunnen deze termijn met maximaal 2 maanden verlengen als het gaat om een uitgebreid verzoek.

> Recht van inzage

U kunt een verzoek tot inzage doen om te weten komen of en welke persoonsgegevens we van u verwerken. Het recht van inzage gaat alleen over uw eigen persoonsgegevens en niet op die van een andere persoon.

Let op: bij een inzageverzoek via de post moet u gebruikmaken van het inzageformulier. 

> Recht op correctie van uw gegevens

Als u erachter komt dat uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, kunt u bij ons een verzoek indienen om dit te corrigeren of aan te vullen. Wanneer er onjuiste of onvolledige gegevens aan een derde partij zijn verstrekt, geven we de correctie ook aan deze partij door.

> Recht op verwijdering van uw gegevens

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. We verwijderen uw gegevens in de volgende gevallen:

 • De gegevens zijn onjuist of onvolledig.
 • De gegevens zijn niet van belang zijn niet relevant voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.
 • De verwerking is in strijd met de wet en regelgeving. 

Als we uw gegevens wijzigen of verwijderen geven we deze wijziging door aan alle andere partijen aan wie deze gegevens ooit zijn verstrekt.

> Recht op beperking van verwerking

In een aantal gevallen kunt u ons vragen om minder gegevens van u te verwerken. Dit kan alleen als:

 • We de juistheid van uw persoonsgegevens onderzoeken.
 • De verwerking in strijd is met de wet en regelgeving.
 • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben. U heeft ze zelf nog nodig voor een juridische procedure of vordering.
 • U heeft bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en we uw bezwaar nog moeten behandelen.

> Recht op doorsturen van gegevens

U heeft recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens naar een ander bedrijf of instantie kunnen sturen. Dit doen we alleen op uw verzoek. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens door te sturen naar een derde partij als:

 • Het gaat om digitale gegevens die automatisch worden verwerkt.
 • U toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gegevens.
 • De verwerking noodzakelijk was om een overeenkomst met u uit te voeren.

Geef bij uw verzoek van dataportabiliteit aan of u deze gegevens zelf wilt ontvangen of dat we deze direct door moeten sturen naar een andere organisatie. Houd er rekening mee dat het recht op dataportabiliteit slechts in een paar gevallen van toepassing is.

> Recht op bezwaar

Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens verwerken? Geef dit aan ons door. U kunt bezwaar maken als wij  gegevens verwerken die in strijd zijn met de wet en regelgeving.