Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudiger, sneller en daardoor ook goedkoper maken.