Dombosch Werkt

Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is het Experiment Dombosch opgestart. 

Foto Dombosch in beeld

In beeld

Voor Dombosch Werkt! trekken we gezamenlijk op met verschillende vertegenwoordigers. Hoe vinden zij de aanpak van Dombosch Werkt! en wat zijn hun ervaringen tot nu toe?

Foto vraagtekens

Vragen?

Vanaf het begin betrekken we ondernemers en andere belanghebbenden bij de toekomstvisie en het nieuwe omgevingsplan voor Dombosch. Heeft u vragen hierover?