Privacy

Om onze taken als gemeente te kunnen uitvoeren, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, kunt u erop vertrouwen dat wij dit met de grootste zorgvuldigheid doen. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw privacy. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa met de bescherming van persoonsgegevens om moeten gaan.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die te herleiden is naar een persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, bekend is of dat die persoon achterhaald kan worden. We spreken van verwerken van gegevens wanneer deze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of opgezocht kunnen worden. De Gemeente Geertruidenberg bewaart uw gegevens niet langer dan nodig.

Privacy

De Gemeente Geertruidenberg gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We geven uw gegevens nooit zomaar aan anderen, behalve als het echt nodig is. Zodat we de door u aangevraagde dienst ook kunnen uitvoeren. Of wanneer het volgens de wet moet. 

Iedereen die bij de Gemeente Geertruidenberg werkt, heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast verstrekken we de toegang tot persoonsgegevens aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Ook verwerkt de Gemeente Geertruidenberg niet meer gegevens dan nodig. De Gemeente Geertruidenberg neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens voor uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens gebruiken we alleen voor dat doel.

Indien het toch nodig is dat we de gegevens ook voor andere doelen moeten gebruiken, informeren we u daarover. U bent altijd vrij om toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert, helpen we u nog steeds. Als u wel toestemming geeft, kunt u de toestemming weer intrekken als u dat wilt. 

Uw rechten

Als u bij ons een product of dienst regelt registreren wij gegevens van u. Bijvoorbeeld als u een rijbewijs aanvraagt of een verhuizing doorgeeft. Gegevens die wij dan registreren zijn:

  • uw voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adres

We verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. We verwerken uw gegevens ook volgens de AVG. 

Uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Daar waar we persoonsgegevens van u verzamelen bent u ‘betrokkene’. Volgens de AVG hebben betrokkenen verschillende rechten. U heeft als betrokkene het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op het verwijderen van uw gegevens, beperking van werking en dataportabiliteit. Ook kunt u bezwaar maken tegen een verwerking. Deze rechten noemen we de Rechten van betrokkenen. Om gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen.

ZIVVER

Omdat we uw privacy belangrijk vinden gebruiken we ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen.

ZIVVER in 2 minuten

Vraag of klacht

Als u een vraag of klacht hebt over privacy of de behandeling van uw gegevens door de gemeente Geertruidenberg, kunt u een bericht sturen aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt uw bericht sturen naar fg@geertruidenberg.nl of telefonisch contact met hem opnemen via telefoonnummer 14 0162.