De Tozo-regeling is er niet alleen voor ZZP’ers

Gepubliceerd op di, 12-05-2020 - 09:00

Samen met het kabinet doen wij er alles aan om onze ondernemers en ZZP’ers zoveel mogelijk te ondersteunen in Informatietekendeze moeilijke tijd. Het Rijk heeft hiervoor een maatregelenpakket opgesteld. Een aantal regelingen uit dit pakket wordt door ons uitgevoerd, waaronder de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo).

Cijfers en feiten

De afgelopen weken hebben wij hiervoor 310 aanvragen ontvangen. Inmiddels zijn er hiervan 302 afgehandeld en 271 toegekend. Dit betekent dat we tot nu toe een bedrag van € 525.010 hebben uitbetaald aan ondernemers die door de coronacrisis in acute geldnood zijn gekomen.

Niet alleen voor ZZP'ers

Wij horen regelmatig dat u denkt dat de Tozo-regeling alleen bedoeld is voor ZZP’ers. Dit is niet zo. Alle zelfstandige ondernemers die, door de coronamaatregelen, een inkomensterugval hebben onder het sociaal minimum, kunnen een Tozo-regeling aanvragen. Deze regeling bestaat uit 2 onderdelen:

  • Een periodieke uitkering waarbij het inkomen van de ondernemer wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Hiervoor hoeft geen vermogens- en inkomenstoets van de partner plaats te vinden.
  • Een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157 voor het opvangen van liquiditeitsproblemen.

U kunt nog steeds een aanvraag indienen voor Tozo met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Dit kan via onze website. Ook vindt u hier meer informatie over de overige lokale en landelijke regelingen voor ondernemers.