Aankondiging start monitoringsonderzoek EVZ Dongeburgh en Vestingwerken

Gepubliceerd op wo, 09-06-2021 - 00:00

In 2012 is langs de Donge een EVZ (Ecologische verbindingszone) aangelegd, EVZ Dongeburgh. Een ecologische verbindingszone verbindt verschillende natuurgebieden met elkaar. In 2016 zijn doelsoorten toegewezen aan de EVZ. Doelsoorten zijn soorten waar het beheer en beleid van de gebieden op gericht is. Dit zijn bijvoorbeeld soorten die bedreigd of zeldzaam zijn of internationaal belang zijn.

We willen weten welke planten en dieren aanwezig zijn

De afgelopen 4 jaar is het gebied erg veranderd. Het is momenteel onbekend of de aangewezen doelsoorten aanwezig zijn in het gebied. Door middel van een monitoringsonderzoek willen we te weten komen welke planten en dieren aanwezig zijn in de EVZ. Dit onderzoek is in mei 2021 gestart.

We publiceren maandelijks een update

Het onderzoek loopt af in september 2021. Tot die tijd zullen we maandelijks een update van het onderzoek publiceren waarin we leuke en interessante waarnemingen met u delen.

Stuur uw foto’s naar ons op

Heeft u foto’s van interessante diersoorten in het gebied? Stuur deze dan naar ons op. We bekijken ze graag! U kunt deze insturen naar communicatie@geertruidenberg.nl.  

Monitoring