Melding openbare ruimte

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Of komt u een onduidelijke of onveilige verkeerssituatie tegen? Meld u dit dan bij ons. Ook overlast van personen en horeca kunt u doorgeven.

Online melding     Buiten Beter app

U kunt uw meldingen op diverse manieren aan ons doorgeven:

  • via de Buiten Beter App
    Let op: de app geeft aan dat de gemeente niet is aangesloten, maar wij krijgen de meldingen wel doorgestuurd. Wij verwerken de melding in ons eigen systeem. De melder ontvangt van ons een bericht.  
  • via het meldingsformulier
  • mondeling bij de receptie in het gemeentehuis
  • per brief
  • telefonisch via: 14 0162

Kapotte straatverlichting kunt u melden bij het Nederlands Licht Instituut (NLI). Na het melden kunt u zien wat er met uw melding gebeurt en of de storing verholpen is.

Milieuovertredingen (stank- en geluidoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en milieu-incidenten) kunt u melden bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Tel. 013 - 206 05 00, of via de milieuklachtencentrale.

Voor verkeersovertredingen, burengerucht, hangjongeren en overige vormen van overlast kunt u contact opnemen met de politie, tel. 0900 - 88 44.