Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school of het stage-adres kunnen reizen. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Uw kind volgt basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs of voortgezet onderwijs. Er moet een speciale reden zijn waarom uw kind niet naar de school om de hoek kan gaan. 

Leerlingenvervoer vraagt u aan voor 1 juni van het nieuwe schooljaar.

  Online aanvragen

   U kunt vergoeding van de reiskosten aanvragen voor:

   • het zelf brengen en ophalen van uw kind;
   • openbaar vervoer, eventueel met begeleiding;
   • aangepast taxi-/busvervoer.

   Online aanvragen

   U heeft geen DigiD. Dan kunt u per post of e-mail een vergoeding aanvragen: download hieronder het formulier dat op uw situatie van toepassing is. Vul het formulier in en verstuur het naar:

   1. post:      gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
   2. e-mail:   info@geertruidenberg.nl 

   Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2019-2020

   Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2020-2021

   Aanvraagformulier Voor Elkaar Pas 2020-2021

   Na ontvangst van het formulier, ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u een bijdrage in de reiskosten ontvangt of aangepast vervoer krijgt en hoe we dit regelen.

   Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u:

   • het aanvraagformulier volledig invult;
   • het formulier ondertekent;
   • een toelaatbaarheidsverklaring meestuurt;
   • indien nodig (SBO de Wissel) een IB 60 formulier meestuurt (dit kunt u telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst).

   Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. De aanvrager kan dan binnen 2 weken de aanvraag corrigeren of aanvullen.

   U komt voor de regeling in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

   • Als de school van het primair onderwijs op meer dan 6 km van uw woning ligt.
   • Als uw kind vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar het primair onderwijs kan en niet door u naar school gebracht kan worden.
   • Als uw kind op het voortgezet (speciaal) onderwijs zit en vanwege een handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig of met begeleiding van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

   Uw klacht over het leerlingenvervoer kunt u online indienen.