Klacht indienen

Geef uw klacht over het handelen of gedrag van een medewerker, gemeentebestuur, zorgverlener of dienstverlening van de gemeente door. 

Online doorgeven

U kunt uw klacht op een aantal manieren indienen:

 • online
 • per brief: Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
 • Per fax: 0162 - 57 95 33

U kunt op bovengenoemde manieren geen klacht indienen tegen een genomen besluit. Dit kunt u alleen doen door bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. Daarvoor bestaan diverse wetten en regelingen.

  De volgende klachten neemt de gemeente niet in behandeling:

  • een eerder ingediende en al afgewerkte klacht.
  • een klacht over algemene wetten of zaken waarvoor de gemeente niet verantwoordelijk is.
  • een klacht over een conflict met de gemeente die u in principe aan de rechter kunt voorleggen.
  • een klacht over een politieoptreden. Neem contact op met de politie.

  Probeer er samen met de betrokkene uit te komen. Lukt dit niet dat niet dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencoördinator: mevr. F. Timmermans. U doet dit binnen 12 maanden na de gebeurtenis. De klachtencoördinator kunt u bereiken via tel. 14 0162.

  • Zij kan u helpen de klacht op papier te zetten. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over de klachtafhandeling. 
  • Nadat u uw klacht heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. 
  • Als u dit wilt, kunt u uw klacht mondeling toelichten. 
  • Uiterlijk 6 weken nadat u uw klacht indiende, ontvangt u een antwoord van de klachtencoördinator. 
  • Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u de vraag voorleggen aan de Nationale Ombudsman