Kern Geertruidenberg

Actuele informatie voor de kern Geertruidenberg

In juni 2021 zijn vier digitale avonden geweest waarin we u informeerden over het nieuwe inzamelen en de veranderingen voor uw wijk.

Plattegrond met indeling van de kern Geertruidenberg in de 4 wijken

Locaties ondergrondse containers voor restafval

De keuze voor een geschikte locatie heeft een goede voorbereiding nodig en is afhankelijk van verschillende factoren. We houden onder andere rekening met: kabels en leidingen in de grond, wortels van bomen en een veilige verkeerssituatie.

Tijdens de digitale avond kon u een reactie geven op de voorgestelde locaties. Ook kon u via een reactieformulier dat u met de post thuis heeft gekregen uw reactie doorgeven.

Op dit moment verwerken we alle binnengekomen reacties en verbeteren we het locatieplan per wijk. Zodra dit af is informeren we u per brief over de definitieve locaties voor de ondergrondse containers voor restafval.

De ondergrondse containers worden in het najaar van 2021 geplaatst.

Uw oude grijze container krijgt een nieuwe oranje deksel

Het verpakkingsafval zet u straks niet meer in zakken aan de straat. U gaat de oude grijze container gebruiken voor het verpakkingsafval. De oude grijze container krijgt daarom een nieuw oranje deksel. U ontvangt nog een brief met de datum van de vervanging van het oranje deksel.