Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen, heeft u een exploitatievergunning nodig. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen, heeft u deze vergunning nodig. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. 

Wilt u een exploitatievergunning aanvragen? Maak dan een afspraak:

Maak een afspraak

U kunt een afspraak maken met de Gemeentewinkel. Een van onze medewerkers neemt samen met u het aanvraagformulier door. Deze kunt u vervolgens zelf invullen.

Maak een afspraak voor het aanvragen van een exploitatievergunning

  Er zijn leges verbonden aan deze aanvraag. Voor 2019 bedragen de kosten € 71,50.

  We nemen binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. De behandeltermijn loopt op het moment dat u de stukken volledig en correct inlevert.

  U heeft een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, kantine in een sporthal, buurthuis of clubhuis.

  In de gemeente Geertruidenberg zijn de volgende openbare inrichtingen vrij van een exploitatievergunning:

  • een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
  • een zorginstelling;
  • een museum;
  • een bedrijfskantine of restaurant;
  • een lunchroom zonder terras;
  • een sportkantine (met uitzondering van een kantine in een sporthal).