Eigen trouwambtenaar

Alleen een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) mag een huwelijk of partnerschapsregistratie voltrekken. Het kan zijn dat u een familielid of vriend de ceremonie wilt laten uitvoeren. U kunt ons vragen om hem of haar voor een dag te benoemen tot babs.

Eerst moet u bij de afdeling Burgerzaken de datum voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap plannen. Daarna levert de beoogde babs het aanvraagformulier, een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs of paspoort en een VOG in. De babs moet de VOG aanvragen in de gemeente waar hij woont. Hiervoor heeft hij een apart formulier nodig. Deze kunt u aanvragen via info@geertruidenberg.nl. De babs moet een afspraak inplannen om de formulieren in te leveren.

Maak een afspraak

Nadat de aanvraag is ingediend, maakt de rechtbank een afspraak voor de beëdiging. Na deze beëdiging benoemen wij hem of haar tot eenmalige babs. De benoeming is alleen voor het huwelijk op deze specifieke datum.

Houd er rekening mee dat dit traject enkele weken in beslag kan nemen. Lever de aanvraag minimaal vier maanden voor de datum van het huwelijk/geregistreerd partnerschap in.

Iemand kan babs worden wanneer hij of zij:

  • minimaal 18 jaar is;
  • niet onder curatele staat;
  • is gevraagd door het bruidspaar.

De persoon die u wilt benoemen tot babs moet het volgende meenemen naar de afspraak:

  • Het aanvraagformulier voor de babs
  • Een VOG;
  • Een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort.

De kosten voor een benoeming zijn € 51,50. De Babs is al in een andere gemeente beëdigd.
De kosten voor eenmalige benoeming en beëdiging zijn € 154,55.  Bij benoeming en beëdiging volgt de eenmalige Babs een cursus bij de gemeente.
Een eenmalige babs krijgt niet betaald. 

Het aanvragen van een VOG kost € 41,35.

Het kan enkele weken duren voordat we een babs kunnen beëdigen en benoemen. Lever de aanvraag minimaal vier maanden voor de datum van het huwelijk/geregistreerd partnerschap in.

Het lenen van een toga voor het voltrekken van het huwelijk/geregistreerd partnerschap is niet mogelijk. De babs krijgt van de afdeling Burgerzaken het protocol huwelijksvoltrekking, met daarin de wettelijk verplichte tekst voor de ceremonie.