CPO-project de Peuzelaer

Op het terrein van basisschool De Peuzelaer worden woningen gebouwd. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen rondom dit bouwproject. 

De onderzoeken van het voorontwerpbestemmingsplan zijn aangepast

Op 4 december 2018 stelde het college van B&W het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling de Peuzelaer’ vast. Het college heeft twee reacties op het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen. Onder andere op basis van deze reacties zijn enkele onderzoeken aangepast. De onderzoeken gingen onder andere over onderwerpen als:

  • Luchtkwaliteit (neerslag van stikstof);
  • Geluidoverlast (door de tennisvereniging en het industrieterrein Gasthuiswaard);
  • Lichtoverlast (door de lichtmasten van de tennisvereniging);
  • Groen (bomen, vleermuizen en vogels).

Uit deze onderzoeken kwamen een aantal adviezen die zijn opgevolgd. Zo zijn er een aantal maatregelen genomen om de vleermuizen in het gebouw een andere verblijfplaats te geven.

De Peuzelaer wordt aan het einde van 2019 gesloopt

De gebruikers verlaten het gebouw op 1 december 2019. Vanaf 1 december start de sloop. Bij de keuze voor een sloopbedrijf houdt de gemeente naast de kosten ook rekening mee met de hoeveelheid te verwachten overlast. Het is de bedoeling dat de overlast zo laag mogelijk blijft. Als u last heeft van het slopen kunt u contact opnemen met het sloopbedrijf.

Om de woningen te kunnen bouwen moeten er bomen gekapt worden. Deze bomen staan met name aan de Oostkant, tegen de straat Schuttersveld. U kunt bij de gemeente inzien welke bomen worden gekapt. Als gemeente zijn we voorzichtig met het kappen van bomen. We hebben mogelijkheden onderzocht om de bomen te laten staan. Alleen door de bomen te kappen kan de bouw van de woningen doorgaan. De nieuwe woningen verhogen de ruimtelijke kwaliteit in de hele omgeving. Het sloopbedrijf kapt de bomen. Zij kijken of er vogels in de bomen zitten voordat zij een boom kappen. De bomen aan de zuidkant en langs de tennisvereniging blijven behouden.

Het inrichtingsplan is in ontwikkelingInrichting plangebied

De toekomstige bewoners van de woningen zijn samen met Droomwonen B.V. bezig met een ontwerp voor het gebied. Op dit moment bestaat de inrichting uit 17 energieneutrale woningen. Om precies te zijn bestaat het plan uit 8 twee-onder-een-kappers, 5 patiowoningen, 3 aaneengesloten woningen en 1 vrijstaande woning. Iedere woning heeft minstens 1 parkeerplaats op eigen grond. Daarnaast worden, ook voor de tennisvereniging, in het totaal 57 parkeerplaatsen in de openbare ruimte gebouwd. Hiermee voldoen we aan het Parkeerbeleidsplan. Dit plan kan nog worden aangepast.

In 2020 wordt de vergunning voor het bouwen van de woningen aangevraagd. Er wordt gekeken of het plan voldoet aan het bestemmingsplan. Na het verlenen van de vergunning kan de bouw beginnen.