Ondernemersregelingen

coronaOok ondernemers in de gemeente Geertruidenberg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De genomen maatregelen vragen veel van iedereen. Van u als ondernemer, van uw medewerkers en onze inwoners. Samen moeten we de huidige coronacrisis het hoofd bieden. Dit doen we door elkaar zoveel mogelijk te helpen, flexibel en creatief te zijn en ondernemerschap in te zetten. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het belangrijk om in deze moeilijke tijd alert te blijven. Ook vragen wij u nadrukkelijk om de maatregelen van het RIVM na te leven ter bescherming van uw medewerkers. Let daarom goed op uzelf en uw medewerkers en blijf elkaar helpen waar het kan.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt vanaf 1 oktober 2020 tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

U leest meer over de coronasteun op Rijksoverheid.nl. 

Samen met het kabinet doen wij er alles aan om onze ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Het Rijk heeft hiervoor een aantal financiële regelingen opgesteld. Station 88 heeft de regelingen in een handig overzicht gezet.

Het is natuurlijk fijn dat er verschillende regelingen zijn. Toch kunnen we ons voorstellen dat u niet precies weet voor welke regeling uw bedrijf in aanmerking komt. Om u te helpen, introduceerden NO-NCW en MKB-Nederland de coronacalculator. De coronacalculator geeft u inzicht in de steunregelingen die voor u relevant zijn.

1 oktober is het 3e steunpakket voor ondernemers ingevoerd. Eén van de regelingen uit dit steunpakket is de verlenging van de NOW en belastingmaatregelen. Ook wordt de Tozo-regeling verlengd met 6 maanden, namelijk van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u de uitkering wilt ontvangen. Als u op dit moment een uitkering Tozo2 ontvangt, wordt deze niet automatisch verlengd. U moet dan zelf een nieuwe aanvraag indienen.

Komt het inkomen van uw huishouden boven het sociaal minimum? Dan kunt u, net als bij Tozo 2, geen aanspraak maken op Tozo 3 uitkering voor levensonderhoud.

Lees de factsheet van de Rijksoverheid met aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar. 

Gewijzigde voorwaarden Tozo 3

 • U kunt de Tozo-regeling alleen aanvragen met ingang van de 1e van de maand waarin u de aanvraag indient. 

De overheid maakte onlangs bekend dat de vermogenstoets vooralsnog niet wordt ingevoerd. In Tozo 4 komt de toets op beschikbaarheid geld (1 april t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kan in de Tozo3 regeling een lening voor bedrijfskrediet aangevraagd worden. Voorwaarde is wel dat de leningen voor Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 samen maximaal € 10.157 bedragen.

U kunt geen beroep doen op Tozo 3-lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Aflossen Tozo-lening bedrijfskrediet

Vanaf 1 januari 2021 moeten de Tozo-leningen Bedrijfskapitaal 1, 2 en 3 worden terugbetaald. Uitzondering hierop is als u na 1 januari 2021 de Tozo-lening Bedrijfskapitaal pas ontvangt. In dat geval start de terugbetalingsverplichting op de datum dat u de lening ontvangt. De rente van de leningen wordt berekend vanaf de datum waarop de lening is verstrekt.

Voor de lening bedrijfskapitaal is uitstel van de aflossingsverplichting mogelijk op basis van individuele omstandigheden. Als u een lening voor Bedrijfskapitaal wilt aanvragen, kunt u dit aangeven bij één van onze klantmanagers.

Controle gegevens

Zowel bij de aanvraag als achteraf kunnen wij uw gegevens controleren. Als bij controle blijkt dat u te veel heeft ontvangen, dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Mocht blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan betalen wij u het te weinig ontvangen bedrag alsnog. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moeten wij u een boete opleggen en vorderen wij de bijstand terug. De hoogte van de boete wordt vastgesteld op basis van het benadelingsbedrag.

Voorkom kosten achteraf

Bij een aanvraag Tozo 3 geeft u een inschatting van uw inkomsten (en die van uw partner) voor de aankomende maanden (maximaal 6 maanden). Blijkt achteraf dat de inschatting niet correct is, dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren. Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente.

Tozo verlengen

Nieuwe aanvraag Tozo

Inkomenswijziging doorgeven

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Vanaf 25 november kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de 2e periode (Q4 2020) van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Nieuw is dat bedrijven geen specifieke SBI-code hoeven te hebben.

Gewijzigde voorwaarden

 • Voor het 4e kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020) komen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).
 • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
 • Voor TVL Q4 2020 (oktober t/m december) geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

Wie kan TVL aanvragen?

De TVL is voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben. De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per 3 maanden zijn, volgens de het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.

Horeca en evenementenbranche

Er is besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf 25 november kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden.

Aanvragen

U vraagt de TVL telkens voor een periode van 3 maanden aan. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam. U kunt de TVL voor Q4 2020 aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17.00 uur.

Vanaf 14 oktober 2020 moeten alle eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn. Als ondernemer mag u wel eten- en drinken laten afhalen tot 1.00 uur. Wilt u ook wijn of bier in verpakking verkopen? Dat mag tot 20.00 uur. Let er wel op dat de maatregelen worden nageleefd: 

 • Zorg ervoor dat er altijd 1,5 meter afstand gehouden wordt.
 • Zorg ervoor dat bezoekers zo kort mogelijk op hun bestelling moeten wachten.

Heeft u een bedrijf met meerdere functies? Dan geldt het verbod alleen voor het deel waar de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is.

Hotel

Heeft u een hotel? Vanaf 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 mogen hotels in de lockdown geopend zijn voor gasten. Het restaurantgedeelte van het hotel moet wel gesloten zijn, net als de roomservice.

Terrassen

Het college besloot om de vergunningen voor tijdelijke terrasuitbreidingen waar mogelijk te verlengen t/m 1 maart 2021. Ook de tijdelijke regeling om overkappingen toe te staan is tot die datum verlengd. Hiervoor moet u een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen.

Tijdelijk uitbreiding vragen

Tijdelijke verandering bedrijfsactiviteiten

Het is ook mogelijk om andere activiteiten te ontplooien in uw horecazaak. Denk hierbij aan een pop-up store. Op deze manier krijgt u toch inkomsten en blijft u als ondernemer zichtbaar voor de bewoners. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden: 

 • U geeft aan ons door dat u uw bedrijfsactiviteiten wilt aanpassen. U krijgt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken, te horen of we uw aanvraag goedkeuren. 
 • De activiteiten moeten passen binnen het bestemmingsplan.
 • U maakt een keuze: detailhandel of horeca. U mag dan niet meer afhalen en bezorgen. Dit geldt ook voor het verkopen van hapjes en drankjes.
 • U heeft een exploitatievergunning, drank- en horecavergunning en eventueel een tijdelijke omgevingsvergunning bouwwerk.
 • U heeft toestemming van de pandeigenaar.
 • U houdt zich aan alle uitgangspunten en richtlijnen in de Noodverordening, de openings-, sluitings- en bevoorradingstijden van de Winkeltijdenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
 • Na beëindiging van de coronamaatregelen moet de u de activiteiten stop zetten. Het is de bedoeling dat u uw bedrijf in oorspronkelijke staat terugbrengt. Doe dit binnen 2 weken nadat horecabedrijven weer open mogen. 

Verandering bedrijfsactiviteiten doorgeven

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@geertruidenberg.nl of neem contact op met Anouska Golstein (Beleidsmedewerker Horeca) via 14 0162. 
 

Ook voor de cultuursector zijn de gevolgen ingrijpend. Kunstloc Brabant heeft hierover dagelijks overleg met de Provincie Noord-Brabant, verschillende belangenorganisaties, en het culturele veld. Op www.kunstlocbrabant.nl vindt u een totaaloverzicht van de coulance en steunregelingen voor de culturele sector. Daarnaast komt het kabinet met een 2e pakket aan ondersteunende maatregelen voor de culturele en creatieve sector.

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK coronaloket is bereikbaar via 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over corona is 0800-1351.

Contactpersoon gemeente

Bij vragen over een landelijke regeling, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie. Mocht u vragen hebben over gemeenteregelingen, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Kort via 14 0162 of per mail via n.dekort@geertruidenberg.nl.

Als blijkt dat onderstaande landelijke regelingen niet toereikend zijn voor u als ondernemer of zzp-er of niet op u van toepassing zijn, dan kunnen wij samen met u kijken naar een voor u passende oplossing. Het college van B&W ondersteunt u als ondernemer of zzp’er graag, binnen de mogelijkheden die wij hiervoor hebben. Eén van de maatregelen die wij al hebben doorgevoerd is dat er op dit moment geen betalingstermijn voor facturen wordt gehanteerd. Alle facturen worden per omgaande betaald.

Als u vragen heeft, of met ons wilt kijken naar een passende oplossing, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpersoon Bedrijven, Nicole de Kort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of n.dekort@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over het uitstellen van het betalen van belastingen of uitstel van betaling van huur van gemeentelijke gebouwen.