Begraafplaatsen

De gemeente Geertruidenberg heeft 2 gemeentelijke begraafplaatsen en 4 begraafplaatsen die bij een van de plaatselijke kerken horen.

Wilt u meer weten? Bel dan 14 0162.

Het begraven van een overledene of bijzetten van een urn of asbus kost geld. 

  • Voor de reservering van een graf betaalt u € 886 voor 10 jaar.
  • Als nabestaande moet u zelf zorgen voor het onderhoud van het graf.
Overzicht kosten lijkbezorgingsrechten
Omschrijving Kosten
Inschrijven in het begraaf/urnenregister € 9,50
Begraafkosten (ter aarde bestellen, 12 jaar en ouder) € 423,00
Begraafkosten (ter aarde bestellen, jonger dan 12 jaar) € 286,00
Begraafkosten (tweediep, 1e uitgifte) € 491,50
Bijzetten van een urn/asbus in een particulier graf € 143,00
Kosten plaatsen columbarium-element t.b.v. bijzetten van een urn/asbus € 303,00
Begraven op afwijkende tijdstippen € 114,50
   
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 886,00
Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (jonger dan 12 jaar) € 600,50
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 886,00
Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en jonger) € 600,50
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in particulier graf € 0,00
Recht voor het bijzetten van een urn/asbus in columbarium 10 jaar incl. onderhoud € 743,00
Verlening bijgezet houden van een urn/asbus in een columbarium met 10 jaar incl. onderhoud € 743,00
Bijzetting grafrecht particulier graf binnen 10 jaar € 886,00 *
   
Reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 446,00 
Verlening reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 446,00
Reservering in een bestaand graf (dubbeldiep) € 0,00
   
Ruimen van een graf op verzoek € 429,00
Voor het schudden van een graf op verzoek € 429,00
Herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek € 857,50
   
Het recht voor ter beschikking stellen van de urn/asbus en/of gedenkplaat (in een columbarium) aan de rechthebbende na afloop van de lopende termijn en er geen verzoek tot verlenging is ingediend bedraagt € 203,00
   
Toestemming plaatsen gedenkteken € 86,00
*minus de betaalde kosten van de nog niet verstreken huurperiode